วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

"ไม้รูด"...มิตรภาพเชื่อมโยง...บนเส้นทางท่องเที่ยว ตราด-เกาะกง-สีหนุวิลล์


ทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆ ท่องเที่ยวเลาะริมฝั่งทะเลตะวันออก เริ่มตั้งแต่ส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย ในจังหวัดตราด ผ่านชายแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว เชื่อมโยงมิตรภาพ กับประเทศเพื่อนบ้าน ในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ...ไปจนถึงเมืองสีหนุวิลล์ เมืองที่ได้รับการยกย่อง ให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดที่มีหาดทรายสวยในระดับเอเซีย

ซึ่งทาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยเฉพาะสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.3  ได้เปิดเส้นทางและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ตราด-เกาะกง-สีหนุวิลล์   สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน การประมงชายฝั่ง ป่าชายเลน ฯลฯ ของทั้ง 2 ประเทศ ที่มีการเชื่อมโยงกัน ระหว่าง จังหวัดตราดที่มีแนวเขตชายแดนติดกับ จังหวัดเกาะกง เรื่อยไปจนถึงเมืองสีหนุวิลล์ ที่เป็นเมืองท่าสำคัญและกำลังพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ทางตอนใต้ของกัมพูชา ...ดุจดั่งมาเก๊า แห่งภูมิภาคอาเซียน

การเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในทริปนี้ เราเริ่มต้นจากจังหวัดตราด...ก่อนจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเกาะกง ประทศกัมพูชา

ตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เป็นสุดยอดแห่งความงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย การเที่ยวเกาะจึงเป็นจุดเด่นที่สุดของจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้

บนแนวชายฝั่งของจังหวัดตราด...ยังมีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดวาอารามเก่าแก่ให้ไปเยือนมากมาย...อีกทั้งยังเป็นเมืองผลไม้แห่งภาคตะวันออกอีกด้วย...รวมไปถึงการท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะชุมประมงพื้นบ้าน...ซึ่งในจังหวัดตราด ก็มีอยู่หลายชุมชน แต่ชุมชนประมงพื้นบ้านที่ผมจะพาเพื่อนๆ ไปท่องเที่ยวในครั้งนี้คือ "ชุมชนบ้านไม้รูด" อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนบ้านหาดเล็ก มากนัก


แวะสักการะหลวงพ่อแดง

ก่อนเดินทางเข้าสู่บ้านไม้รูด เรามีโอกาสแวะสักการะ พระพุทธรูปหลวงพ่อแดง

พระพุทธรูปหลวงพ่อแดง เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยปางมารวิชัย องค์พระพุทธรูปเดิมเป็นทองเหลืองเคลือบสีแดง จัดสร้างโดยพระวิสุทธิญาณเถระวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี (หลวงปู่สมชายฐิต วิริโย) สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ.2522 เพื่อเป็น สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยชายแดนและชาวกัมพูชา อพยพ ปัจจุบันมีผู้มาถวายสักการะ ทั้งประชาชนในจังหวัดตราดและประชาชนทั่วไป


และที่ไม่ควรพลาด เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวบ้านไม้รูด คือการเข้าไปชมภายใน ศาลาราชการุณย์ นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อผู้ชาวกัมพูชา ที่ลี้ภัยสงครามเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในฝั่งชายแดนไทย

ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน เดิมชื่อว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ 48 ริมทางหลวงหมายเลข 318 ในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน เพื่อช่วยเหลือชาวเขมรอพยพ จนเมื่อชาวเขมรอพยพแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา ศูนย์นี้จึงปิดไปเมื่อ พ.ศ. 2529

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จึงได้จัดสร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย (เปิดเวลา 08.30-16.00 น.)

ภายในศาลาราชการุณย์ประกอบไปด้วยนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนั้นยังมีหุ่นจำลองชาวเขมรอพยพในขณะทำภารกิจประจำวัน เช่น หุงหาอาหาร เย็บปักถักร้อย เป็นต้น สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด สวนสมุนไพร พระพุทธรูปแบบสุโขทัย ปางมารวิชัย สร้างขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อยึดเหนี่ยว และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้ที่อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงคราม และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนด้านหลังเป็นหาดทรายบรรยากาศเงียบสงบ ทางศูนย์ฯ มีที่พักไว้รองรับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนจัดแสดง หุ่นจำลองผู้อพยพชาวกัมพูชา
ภาพนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"บ้านไม้รูด" ชุมชนประมงพื้นบ้าน...ตราด 

เราเดินทางเข้าสู่บ้านไม้รูด ผ่านสะพานเฉลิมพระเกียรติสีรุ้งสวยงาม และไม่พลาดที่จะลงไปถ่ายรูปเช็คอิน กับสะพานสีสันสดใส ที่มีวิวทิวทัศน์ เป็นคลองไม้รูด ตัดกับสีเขียวสดของป่าโกงกาง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์

บนสะพานเฉลิมพระเกียรติ(บ้านไม้รูด) ที่มีสีสันสวยงามหาดทรายสองสี...มหัศจรรย์บ้านไม้รูด
นอกจากความสมบูรณ์และสดของธรรมชาติของหาดทรายบ้านไม้รูดแล้ว ผมยังรู้สึกทึ่งเมื่อได้เห็นหาดทรายสองสี อยู่ในบริเวณเดียวกัน... เมื่อเดินเท้าลงสู่ชายหาดหันหน้าลงสู่ทะเล เราจะเห็นผืนทรายละเอียดสีแดงอยู่ทางซ้ายมือ และผืนทรายละเอียดสีขาวอยู่ทางขวามือ

นอกจากความแปลกตาของหาดทรายแล้ว ชายหาดบ้านไม้รูดยังมีต้นโกงกางขึ้นเรียงรายแซมกับโขดหินสวยงาม เสียดายมากวันที่ผมไปมีฝนตกลงมาตลอด เลยได้ภาพมาฝากเพื่อนๆ ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่ ถ้าฟ้าเปิดตรงชายหาดแห่งนี้ น่าจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามอีกจุด...ของบ้านไม้รูด เลยหล่ะครับ


หาดทรายสองสี...มหัศจรรย์บ้านไม้รูด


บ่อญวน...บ่อน้ำจืดริมทะเล

สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจและประหลาดใจอีกอย่างในการท่องเที่ยวบ้านไม้รูดคือ "บ่อญวน"...ซึ่งเป็นอีกแห่งเมื่อไปเยือนบ้านไม้รูดแล้วไม่ควรพลาดที่จะต้องไปชมและพิสูจน์ เราเดินเลาะริมทะเลผ่านโขดหินต้นโกงกาง แนวป่าต้นเสม็ดแดงจากชายหาดสองสีไปประมาณ 500 เมตร เราก็จะเจอกับ "บ่อญวน" ที่อยู่ริมทะเลหลังวัดไม้รูด บ่อญวนแห่งนี้ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ในจำนวนไม่กี่แห่งเพราะเป็นบ่อน้ำจืดที่อยู่ติดริมทะเล จุดท่องเที่ยวบ่อญวนยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเวียดนามส่งทหารมาขับไล่ฝรั่งเศสที่เกาะกงเกิดขาดแคลนน้ำ จนมาพบบ่อน้ำจืดมหัศจรรย์ติดริมทะเลแห่งนี้


บ่อญวน...บ่อน้ำจืดริมทะเล บ้านไม้รูด


เส้นทางเดินไปชมบ่อญวน

ก่อนอาหารค่ำ เราเข้าที่พัก "ลานเล รีสอร์ท"  ซึ่งตั้งห่างจากชุมชนบ้านไม้รูดเพียง 500 เมตร เป็นที่พักที่บอกได้เลยว่า มีความสะดวกสบาย ใหม่เอี่ยมในสไตล์โมเดิร์นผสมผสานด้วยแนว ปูนลอฟท์ ดีงามน่าพักเลยหล่ะครับ
ที่พัก บ้านไม้รูด "ลานเล รีสอร์ท"

มาถึงชุมชนประมงพื้นบ้าน ณ บ้านไม้รูดทั้งที อาหารเย็นต้องจัดอาหารทะเล เลยครับ ทั้ง ปู ปลา หมึก กุ้งฯลฯ ไม่ว่าจะนำมาทำเมนูอาหารอะไร ก็หวานอร่อย สดใหม่ทุกเมนู เย็นนี้ เรามานั่งทานอาหารเย็น ด้วยเมนูอาหารทะเลสดๆ ที่ "บ้านกำนัน โฮมสเตย์" ที่อยู่ริมคลองไม้รูด มองเห็นปากน้ำ และยังสามารถไปสัมผัสวิถีชุมชนชาวบ้านไม้รูด ได้อย่างใกล้ชิด ที่โฮมสเตย์แห่งนี้ยังมีที่พัก ทั้งในแบบคนเดียว แบบคู่ หรือไปกันเป็นหมู่คณะ ใครสนใจ ลองติดต่อดูครับตามเบอร์นี้เลยครับ ☎️089-544-0909  ทั้งที่พักและอาหาร ผมรับรองว่า สุดประทับใจจริงครับ
อาหารทะเลสดๆ ที่ "บ้านกำนันโฮมสเตย์" บ้านไม้รูด


ชุมชนบ้านไม้รูด  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล  ชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและร่วมใจกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีการจัดตั้ง “ธนาคารปูม้า” ขึ้นมา เพื่อฟื้นฟู ขยายพันธุ์ปูม้าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มรายได้ของชุมชนอีกด้วย

เช้าก่อนวันเดินทางเข้าสู่เกาะกง ผมมีโอกาสเดินชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ความเป็นอยู่ บ้านเรือน ทักทายพูดคุยกับชาวบ้าน ซึ่งบรรยากาศยามเช้าในชมชนดีมาก มีพระออกมาเดินบิณฑบาตรไปตามสะพานปูนของชุมชน เป็นภาพที่สวยงามที่หาชมได้ยากในสังคมเมือง ผมเดินไปตามซอกซอยของชมชน ชาวบ้านต่างยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายเป็นกันเอง เป็นที่ประทับใจมากครับ และในชุมชนเราสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้ด้วย แวะกินกาแฟปาท่องโก๋ หรือจะติดต่อนั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนกลางวันและในตอนกลางคืนก็สามารถนั่งเรือชมหิ่งห้อยในคลองบ้านไม้รูดได้ด้วยครับ

***ค่าเช่าเหมาเรือล่องชมป่าชายเลนและชมหิ่งห้อย ลำละ 500 บาท นั่งได้ 5 คน ติดต่อลุงดา โทร 08 7541 4284


วิถีชุมชน บ้านไม้รูดบรรยากาศยามเช้า ชุมชนบ้านไม้รูดเปลือกหอย อุปกรณ์ประมงพื้นบ้านที่ใช้สำหรับดักปลาหมึก
นกแก๊ก...บ้านไม้รูด

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล ทำให้บ้านไม้รูดมีความเป็นแหล่งอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะนกเงือกขนาดเล็ก หรือที่เรียกกันว่านกแก๊ก (นกเเก็กแห่งบ้านไม้รูด) หนึ่งในตระกูลของนกเงือกซึ่งพบในประเทศไทยเพียง 13 ชนิด โดยนกเงือกนั้นจะเป็นเหมือนดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของป่าดิบเขตต่างๆ แต่พบได้ไม่ยากที่บ้านไม้รูด นี้

เช้าวันนี้ผมโชคดีมากครับ ที่มีโอกาสได้เห็นนกแก๊กฝูงใหญ่ ลงกินลูกหม่อน ในสวนของชาวบ้าน ที่อยู่ใกล้ๆ กับสะพานเฉลิมพระเกียรติ บ้านไม้รูด

สำหรับใครที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจร ต้องห้ามพลาด "บ้านไม้รูด" หมู่บ้าน วิถีชุมชน ประมงพื้นบ้าน ณ จังหวัดตราด แห่งนี้... ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน สัมผัสความงามของธรรมชาติ และเรียนรู้สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ที่มาจากท้องทะเลได้ทุกวัน

ขอขอบคุณ

-องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

-สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.3 


ตอนต่อไป ผมจะพาเพื่อนๆ ข้ามพรมแดนบ้านหาดเล็กไปเที่ยวเกาะกง ฝั่งประเทศกัมพูชา ครับ

"ตราด-เกาะกง-สีหนุวิลล์...มิตรภาพเชื่่อมโยง บนเส้นทางท่องเที่ยว"

ไม่มีความคิดเห็น:

แกลอรี่รูปภาพTiewZogZag