วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เบิ่ง...เชียงคาน...ฮั่นแน้ว!! (ตอนที่ ๑)

เชียงคาน...เมืองสงบริมแม่น้ำโขง

 สัมผัสแรกที่ผมมองเห็น แม่น้ำโขง ไหลเอื่อยอยู่หน้าห้องพัก "อุ่นรักรีสอร์ท"  บริเวณแก่งคุดคู้ ทำให้ผมนึกถึงการไหลลงมาจากต้นกำเนิดของแม่น้ำสายนี้คือ เทือกเขาหิมะลัย...แม่น้ำโขงไหลเรื่อยลงมาผ่านเข้าสู่ภาคเหนือของไทยเพียงจังหวัดเดียวคือเชียงราย ที่อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ  เมื่อพ้นอำเภอนี้ไปแล้วก็เลี้ยวเข้าไปยังประเทศลาว ผ่านหลวงพระบาง แล้วจึงไหลกลับมาเป็นพรมแดน ให้จังหวัดเลย และจังหวัด สานะคาม ของลาว
เลย...ถือว่าเป็นจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน หลังจากนั้นจึงไหลผ่านไปที่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ก่อนจะไหลเข้าสู่แผ่นดินลาวอีกครั้ง
ที่ไหนมีแม่น้ำ...ที่นั่นย่อมมีชุมชน
อดีต...เชียงคาน เคยเป็นเมืองท่าในการเดินทางค้าขายระหว่างผู้คน ๒ ฝั่งโขง ซึ่งเดินทางข้ามไปมาได้อย่างอิสระเสรี
การไปมาหาสู่กันได้ง่ายระหว่างสองฝั่งโขง ทำให้เชียงคาน นอกจากจะสืบทอดวัฒนธรรมตามแบบคนไทยโบราณ ยังได้ผนวกรวมเอาหลากหลายประเพณีพื้นบ้านเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งแบบล้านนา ล้านช้าง หลวงพระบาง และไทดำ


 

เชียงคาน...เป็นเมืองที่รุ่งเรืองในอดีตมาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั้งเริ่มมีถนนหนทางมากขึ้น ความสำคัญในการคมนาคมทางน้ำลดน้อยลงไป ทำให้เชียงคาน เมืองริมแม่น้ำโขงสงบเงียบมานาหลายปี และความสงบนี้เองกลับมาเป็นเสน่ห์ให้กับเมืองริมโขงอย่าง...เชียงคาน
เชียงคาน...เริ่มเปิดตัวด้านการท่องเที่ยวเมื่อปี ๒๕๕๒ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) แรกเริ่มเป็นการท่องเที่ยวในชุมชน มีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง แต่ละชุมชนมีจุดเด่นที่แตกต่างหลากหลาย มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง วัฒนธรรมเหมือนกับชาวหลวงพระบาง เช่นการพูด วิถีความเป็นอยู่ มีการตักบาตรข้าวเหนียว หัตถกรรมพื้นเมืองเช่นการทำผ้าห่มนวมฝ้าย อาหารการกิน ที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้เก่า มีความยาวไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงกว่า ๒ กิโลเมตร บ้านไม้เก่านับเป็นเอกลักษณ์ของ เชียงคานคนเมือง...ที่มีวิถีชีวิตอันรีบเร่ง วุ่นวาย เมื่อได้มาเยือนเชียงคาน มักพบกับความสงบ ผ่อนคลาย ทำให้เกิดการบอกต่อถึงเมืองๆ หนึ่งที่ย่าไปพักผ่อน ที่เชียงคาน มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายและมีบ้านเรือนของผู้คน ที่เหมือนกับได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ บ้านเก่าย้อนยุค ที่หาสัมผัสได้ยากในสังคมเมือง
ชาวเชียงคาน ส่วนใหญ่ยังคงรักษาบ้านเรือนหลังเก่าเอาไว้ ที่จึงเสมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและสัมผัสได้จริง ทำให้เชียงคานถูกเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ในตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่เชียงคานสวยที่สุด

ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว ที่ไปเยือนเชียงคานในแต่ละปีมีจำนวนมาก บ้านเรือนไม้เก่า(บางหลัง) ก็จะถูกดัดแปลง เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ รีสอร์ท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากขึ้น เชียงคานค่อยๆเปลี่ยน จากเชียงคานที่บริสุทธิ์สดใส เป็นเชียงคานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตามความเจริญที่ก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็ว
เป็นความโชคดีของเชียงคาน...ที่ความเจริญขั้นขีดสุด ยังไม่เข้าสู่เชียงคาน ชาวเชียงคานเอง ยังรัก และหวงแหน บ้านไม้เก่าๆ ยังรักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเดิมๆ...เชียงคานจึงเป็นเมืองที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ น่าไปเยือนได้อย่างไม่น่าเบื่อ 
เชียงคานยังมีโครงการดีๆ ที่ร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ละ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (Teata ) ทั้งสองหน่วยงานผนึกกำลังสร้างแบรนด์ดิ้งพื้นที่พิเศษเชียงคาน เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
นางดวงกมล จันสีริยวงศ์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (ตีต้า)  ร่วมแถลงข่าว


นางดวงกมล จันสีริยวงศ์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (ตีต้า)


ท่านสารวัตร และนายอำเภอเชียงคาน ร่วมถ่ายภาพ

เชียงคาน...มีชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขง มีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
เชียงคาน...เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง วิถีชีวิต และ วัฒนธรรม ถือเป็นไม้เก่าที่สามารถเล่าเรื่องราวได้ ในเชิงบ้านเก่าเล่าเรื่อง หรือบ้านไม้เก่าที่มีชีวิต

เชียงคาน...กำลังจะเปลี่ยนไป
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวที่เชียงคาน...ต่อไป เชียงคานไม่ได้มีแค่ วิวฝั่งแม่น้ำโขง ไม่ได้มีแค่การชมทะเลหมอกบนภูทอก ไม่ได้มีแค่การตักบาตรข้าวเหนียว และ ไม่ได้มีแค่ถนนคนเดินในยามค่ำคืน
แต่เชียงคาน...ยังมีเส้นทางท่องเที่ยว บ้านไม้เก่าโบราณอายุนับร้อยปีที่ซุกตัวอยู่ตามซอยต่างๆ ซึ่งแต่ละหลังมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว...เชียงคาน ยังมี อาหาร ร้านค้า ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร...เชียงคานมีเส้นทางจักรยาน ที่ปั่นเลาะริมแม่น้ำโขง ไปจนถึง แก่งคุดคู้
ที่เชียงคาน...ยังมีของดีๆ อีกเยอะแยะมากมาย ที่รอนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ ไปสัมผัส อาทิเช่น
- บ้านไทดำนาป่าหนาด และ บ้านไทพวน ที่มีเอกลัษณ์ทางวัฒนธรรมชนเผ่า ที่มีฝีมือในการทอผ้า ดนตรธรรมชาติและการเต้นรำเพื่อบูชาเทพ และบรรพบุรุษ
-ประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว มีการวาดหน้ากากผีขนน้ำเพื่อใช้ในพิธีกรรมขอฝน และเซ่นไหว้เทพและบรรพบุรุษ
-ที่เชียงคานมีวัดเก่าแก่หลายวัด ที่มีการสร้างคล้ายวัดในหลวงพระบาง
-เชียงคานมีข้าวหลามยาวที่สุดในโลก ที่มีรสชาติอร่อย หอมหวาน ทำขายไม่เกิน ๕๐ กระบอกต่อวัน
-พิธีปล่อยผาสาดลอยเคราะห์
-เชียงคานยังมีการทำเครื่องจักสาน
และที่เชียงคานยังมีการสืบทอดการตัดกระดาษรูปพวงมาลัย เพื่อใช้ถวายวัด ถวายเป็นเครื่องประดับที่วัดงานกฐิน งานบุญพระเวส ฯลฯ โดยครูศิลป์ของแผ่นดินคนที่ ๗ คือ ครูคูณ จงใจ
 
บ้านเก่าโบราณ (ติดตามในตอนต่อไป)การทำเครื่องจักสาน (ติดตามในตอนต่อไป)


ประเพณีผีขนน้ำ (ติดตามในตอนต่อไป)


ครูคูณ จงใจ ครูช่างตัดกระดาษ แห่งจังหวัดเลย ครูศิลป์ของแผ่นดินคนที่ ๗ (ติดตามในตอนต่อไป)


เชียงคาน...ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชนอีกมากมาย ที่น่าสนใจ คอยติดตามท่องเที่ยว ชมเมืองเชียงคาน ไปกับ"ชายสามหยด" อย่างจุใจ ในตอนต่อไปครับ

https://www.facebook.com/anontaseeha/  เพจ "ชายสามหยดพาเที่ยว"

https://www.facebook.com/soksagtravelling/ เพจ "เที่ยวซอกแซก - ZogZag Travelling


ชายฝั่งโขง - นิค นิรนาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แกลอรี่รูปภาพTiewZogZag